Vytisknout

Akce - září 17

A K C E   - Z Á Ř Í

 

12.9.   Schůzka rodičů – 16.00 hod. v novém pavilonu (5. třída).

           Účast rodičů pokud možno bez dětí.

13.9.   Plavání – 1. lekce (5. třída)

14.9.   Plavání – 1. lekce (4. třída)

20.9.   Plavání – 2. lekce (5. třída)

21.9.   Plavání – 2. lekce (4. třída)

26.9.   „Antické vykopávky“ – poznávací výprava na Radyni (4. a 5. třída)

           Odchod z MŠ v 8.00 hodin. Svačinu a malé pití dostaneme s sebou.

            Dětem dejte pohodlné oblečení a obuv, do batůžku pláštěnku a pití.

            Předpokládaný návrat do 12.30 hodin.

            V případě špatného počasí bude výprava odložena – náhradní termín sdělíme.

27.9.   Plavání – 3. lekce (5. třída)

Vytisknout

Akce - červen 17

A K C E - Č E R V E N

1.6. Putování do ohnivého království…oslava Dne dětí

Společně se všechny děti vydají do ,,Ohnivého království“. Aby zachránily svět, musejí se vydat na cestu plnou úkolů a nebezpečí. Cestu doprovázejí pohádkové ohnivé bytosti, které s plněním úkolů pomáhají. Na konci čeká všechny odměna.

Na děti bude čekat Pramínková víla, Plamínková víla, Ohniváč a Ohnivec, ohnivé víly…bude nutné znát také zaklínadlo a mít ohnivou čepičku (vyrobit doma s rodiči).

 

2.6. Opékání buřtů- vhodné oblečení.

 

6.6. Zážitkový park Zeměráj u Kovářova - výlet 4. a 5. třída(www.zemeraj.cz)

Rezervaci máme od 9.30 hod. do 14.30 hod.,

Odjezd v 7.30 hod., návrat cca v 16.00 hod.

Děti musí být do 7.15 hod. již v MŠ!!!

Z MŠ děti dostanou dvě svačiny, oběd, malé pití, ovoce, sušenku.

S sebou: batoh, pláštěnku, pokrývku hlavy, pití, vlhčené ubrousky, pohodlné oblečení, obuv.

Doprava:   autobus

 

13.6. Vystoupení dětí ze ZUŠ

 

16.6.  Návštěva 1. třídy v ZŠ - předškoláci

 

19.6. Schůzka s rodiči nově přijatých dětí – 15.00 hod. V MŠ

 

19.6. Pohádkový statek Břasy - výlet 1. 2. a 3. třída

Termín: pondělí 19. 6. 2017

Příchod do MŠ: nejpozději v 7.30 hod.

Odjezd: v 8.00 hod. z MŠ

Návrat: cca ve 12.00 hod. do MŠ

Dopolední svačinu a malé pití dostanou děti s sebou, na oběd se vrátíme.

S sebou: batoh, pláštěnku, pokrývku hlavy, pití, drobnou sladkost, vhodné oblečení a obuv do přírody

Vstupné a doprava hrazena SR (oba výlety).

 

21.6. "Cirkus Dupeto" - slavnostní rozloučení s předškoláky od 15.30 hod. na zahradě MŠ.

Srdečně zveme všechny rodiče a děti i z ostatních tříd!!!

 

23.6.  Výlet na Radyni - společná vycházka předškoláků a prvňáčků ze ZŠ.

Odchod z MŠ v 8.00 hod., návrat na oběd. 

Svačinu a pitíčko dostaneme ze školky.

S sebou: batoh, pláštěnku, pohodlné oblečení a obuv, pití.

Vytisknout

Akce - květen 17

A K C E   - K V Ě T E N

Každý čtvrtek od 14.45 hod. - logopedická prevence (po domluvě s rodiči – vybrané děti)

2.5.    AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky)

 

3.5.    Zápis do MŠ

 

4.5.   „Cesta kolem světa“ – divadelní představení o dopravních prostředcích

          9.00 hod.   10.00 hod.

          Cena 50,- Kč

 

4.5.    Přejeme maminkám…3. třída v 15.15 hod.

          Hravé odpoledne věnované k svátku maminek.

 

5.5.    „Cvičené opičky a další zvířátka…“ - cirkusové představení

           8.30 hod.   9.30 hod.

           Představení bude hrazeno z finančních prostředků rodičů (SR). 

9.5.    AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky)         

 

15.5.  „O líném Honzovi“ – divadelní představení

          9.00 hod.   10.00 hod.

          Cena 50,- Kč

 

16.5.  Přejeme maminkám…4. a 5. třída v 15.15 hod.

          Hravé odpoledne věnované k svátku maminek.

 

16.5.  AJ – 4. a 5. třída  O D P A D Á.

 

17.5.  Přejeme maminkám…1. a 2. třída v 15.15 hod.

          Hravé odpoledne věnované k svátku maminek.

 

18.5.  Fotografování dětí - společné foto, 3x portrét - cca 100,- Kč

 

23.5.  „Perníková olympiáda“

          Sportovní dopoledne v MŠ.

          Děti budou soutěžit v různých sportovních disciplínách, nebudou chybět medaile,

          diplomy, sladké odměny….a nejspíš přiletí i ježibaba s oblíbenými perníčky.

          Dejte dětem sportovní oblečení a obuv.

 

23.5.  AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky)

30.5.  AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky) - poslední hodina

 

31.5.  Záchranáři v MŠ – návštěva hasičů, beseda a předvedení práce a techniky Záchranného sboru hasičů v Plzni.

 

Do 31.5.2017 zapište v šatnách docházku dítěte o prázdninách a v případě přihlášené docházky uhraďte do 31.5.2017 školné na prázdniny ve výši 500,- Kč za oba měsíce. Děkujeme.

Uzavření školy o prázdninách - od 17.7.2017 do 18.8.2017.

 

A K C E   - Č E R V E N  (předběžně)

1.6.    MDD

6.6.    Výlet 4. a 5. třída

13.6.  Vystoupení dětí ze ZUŠ

19.6.  Výlet 1. 2. a 3. třída

Rozloučení s předškoláky – v druhé polovině června, termín upřesníme podle počasí.

Informace o výletech najdete aktuálně v šatnách dětí a zde v Akcích - červen.

Vytisknout

Akce - duben 17

A K C E   - D U B E N

 

Každý čtvrtek od 14.45 hod. - logopedická prevence (po domluvě s rodiči – vybrané děti)

 

4.4.    AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky)

5.4.    Solná jeskyně - 2. návštěva (1. a 3. třída)

 

10.4.  Putování za velikonočním zajíčkem…

 

11.4.  Pomocné tlapky – předvedení práce a výcviku asistenčních psů

 

11.4.  AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky)

12.4.  Solná jeskyně - 3. návštěva (1. a 3. třída)

 

13.10. Velikonoční prázdniny – odpadá logopedie

Prosíme rodiče o nahlášení docházky dětí o prázdninách.

 

18.4.  AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky)

 

18.4. – 19.4. Jarní vycházka do přírody - z důvodu "ne jarního" počasí se vycházka přesouvá na poslední dubnový týden.

Pokračování celoškolního projektu “Seznamování s přírodou v každém ročním období“, návaznost na zimní vycházku.

Každá třída si naplánuje svoji trasu (dle možností, počasí…).

Sledujte info v šatnách jednotlivých tříd.

 

19.4.  Solná jeskyně - 4. návštěva (1. a 3. třída)

 

20.4.  Povídám, povídám pohádku.....divadlo v MŠ

          9.00 hod., 10.00 hod. 

          45,- Kč

 

21.4.  Den Země - malování kolem školky. Dejte dětem starší oblečení.

 

24.4. – 27.4.  Ekomašinka Tomáš - projekt zaměřený na ekologickou výchovu (třídění odpadu) 

 

24.4.   Den otevřených dveří - od 14.00 - 16.00 hodin v MŠ

 

25.4.   AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky)

26.4.  Solná jeskyně - 5. návštěva (1. a 3. třída)

 

28.4.  Čarodějnické řádění s opékáním hadích ocásků…v případě nepříznivého počasí proběhne akce v prostorách školy, buřtíky opečeme až bude vhodné počasí.

Vytisknout

Akce - březen 17

A K C E   - B Ř E Z E N

 

Každý čtvrtek od 14.45 hod. - logopedická prevence (po domluvě s rodiči – vybrané děti)

 

1.3.    Solná jeskyně - 2. návštěva (2. a 4. třída)

 

7.3.    Březen, za kamna vlezem...a knihu si přečtem - návštěva knihovny (předškoláci).

          Program zaměřený na literární a jazykovou výchovu, soutěž, prohlídka knihovny.

 

7.3.    AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky)

8.3.    Solná jeskyně - 3. návštěva (2. a 4. třída)

14.3.  AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky)

15.3.  Solná jeskyně -4. návštěva (2. a 4. třída)

 

21.3.  Zimo, zimo, táhni pryč…vynášení Morany, vítání jara, společná vycházka k řece

 

21.3.  AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky)

22.3.  Solná jeskyně -5. návštěva (2. a 4. třída)

 

23.3.  Pohádka o bolavém zoubku....aneb jak si správně čistit zuby. 

 

28.3.  Jak princezna chtěla čarovat…jak dopadlo velké královské čarování.

          Divadelní představení v MŠ – 10.45 hod.

          Cena: 50,- Kč 

         Divadlo bude hrazeno z finančních prostředků rodičů (SR). 

     

28.3.  AJ – 4. a 5. třída (pro přihlášené předškoláky)

29.3.  Solná jeskyně -1. návštěva (1. a 3.třída)

 

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost o jarních prázdninách.

Díky menšímu počtu přihlášených dětí mohl být provoz pouze v novém pavilonu a stavební úpravy včetně montáže nových kuchyňských linek ve výdejnách jídla se bez problému zvládly v termínu prázdnin Smile .

Sponzoři

 • Finanční sponzorský dar ve výši 30 000,- Kč na zakoupení interiérového vybavení dětských šaten.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Finanční sponzorský dar ve výši 3 000,- Kč.
  -- Manželé Švecovi
 • Finanční sponzorský dar ve výši 20 000,- Kč na interiérové vybavení dětských šaten.
  -- KS-Europe s.r.o. Šťáhlavy
 • Peněžní příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Finanční sponzorský dar ve výši 1 000,- Kč.
  -- Manželé Boháčovi 
 • Finanční sponzorský dar ve výši 3 000,- Kč.
  -- Mgr. Ing. Dušan Kopřiva
 • Finanční sponzorský dar ve výši 5 000,- Kč.
  -- Pan Radim Panák
 • Dotace ve výši 10 000,- Kč.
                                                                                                                                                                                                                -- BOHEMIA SEKT, s.r.o.
 • Finanční sponzorský dar ve výši 7 500,- Kč na interiérové vybavení dětských šaten.
  -- DANMET-SP, s.r.o.