Vytisknout

Školné

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Od 1. září 2019 je školné stanoveno na 510,- Kč měsíčně za dítě - schváleno Radou města.

  • opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravování (§ 123 zák. č. 561/2004) ve stanoveném termínu (např. nebude možnost provést inkasní příkaz a rodiče neuhradí dlužnou částku po dohodě s vedoucí stravování v nejbližším možném termínu), může být důvodem k ukončení předškolního vzdělání
  • platba v hotovosti přímo v MŠ v předem stanoveném termínu (v případě, že rodiče nemají účet)
  • platba prostřednictvím inkasa - splatnost 20. v měsíci, limit inkasa na školné a stravné je 1 500,- Kč
  • potvrzení o zavedení inkasa u nově přijatých dětí je třeba doložit vedoucí stravování nejpozději do 6. září 2019

č. ú. školy:  728 037 359 / 0800